Topsport Talent Hockey School

De hockey talent school heeft tot doel de deelnemers extra te trainen, naast de clubtrainingen. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als mentale aspecten, leefpatroon, fysieke vaardigheden, zelfstandigheid, leren plannen en technische & tactische scholing.

Topsport Talent School (TTS)

Op de Hockey Talent School doe je drie trainingen per week van 1,5 uur en is bestemd voor middelbare scholieren. De trainingen zijn zowel op het veld als in de zaal. De trainingsdagen zijn op dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.15 uur tot 09.45 uur op de velden van GHBS in Groningen. Alle deelnemers volgen verplicht onderwijs op de Topsport talent school (TTS). Er zijn Top Sport talent scholen in Groningen, Emmen en Heerenveen.

Mentorgroepen

De deelnemers zijn ingedeeld in leeftijds- en niveau groepen. Deze groepen staan onder leiding van een mentor. Dit is tevens één van de trainers. Gedurende het jaar zijn er voortgangsgesprekken met de mentor en zijn er twee keer ouder en kind gesprekken met de mentor. Centraal in deze gesprekken staat de voortgang van de sporter. Elke keer moet de deelnemers zich zelf scoren op de onderdelen techniek, tactiek, fysiek, mentaal en sociaal emotioneel. Deze scores worden vergeleken met de scores van de trainers. Hiermee willen we bereiken dat er bij de deelnemers een zelfbeeld ontstaat.

Breed motorische ontwikkeling

Op school zijn de fysiotherapeuten van het MCZ aanwezig voor een snelle behandeling bij blessures. Tijdens de warming-up en in de winter is er een blok van 12 weken waarin de sporters naast het zaalhockeyprogramma kennis maken met breed motorische aspecten van sport in het algemeen. Denk hierbij aan (kick) boksen, zwemtraining, voetballen , rugby en tennissen.

Scantrainingen

Voorafgaand aan de toelating van de Hockey talent school worden de toekomstige deelnemers uitgenodigd voor een tweetal scantrainingen waarbij wordt gekeken naar het niveau en de leerbaarheid.

Voor meer informatie over de toelating op de Topsport Talent School (TTS) verwijzen u naar: www.topsporttalentschoolgroningen.nl