Verenigings Ondersteuning

De Jeugdopleiding is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van sporters. Voor zowel de breedte als de topsport. Om verenigingen te ondersteunen bij het technisch beleid, ontwikkelden wij de verenigingmodule. Immers …… een goede basis geeft meer plezier in de hockeysport .

Verenigingsmodule

De verenigingsmodule is opgezet met het idee om trainers/coaches en technisch coördinatoren en daarmee de vereniging, optimaal te kunnen ondersteunen. Deze ondersteuning moet het niveau van de trainingen en coaching op een hoger niveau brengen. Ook is het de bedoeling dat met de verenigingsmodule de ondersteuning zo gestructureerd is dat de vereniging niet afhankelijk is van (vrijwillige of professionele) individuen. Hiermee is kwaliteit voor de lange termijn gegarandeerd.

Doorlopende leerlijnen

De basis van de ondersteuning bestaat uit presentaties per periode van doorlopende leerlijnen. Uitgewerkte oefenstof en video's waarin technieken en tactische principes spelgericht worden toegelicht. Uitgangspunt is hierbij het doelschema hockey.