Opleidingen

In samenwerking met de KNHB kunnen wij als intermediair diverse opleidingen verzorgen bij uw vereniging, zoals de HT – 2 Jongste jeugd en de basisopleidingen coachen en trainen.

Basisopleiding trainer

Deze opleiding is bestemd voor de startende, onervaren en vaak jeugdige trainer die een begin maakt met het trainen van, of assisteren bij de F- t/m C-teams van de vereniging.

Inhoud van de opleiding
- Waarom komen kinderen trainen ?
- Leeftijdskenmerken van de diverse doelgroepen
- Wat is training geven ?
- Indeling van de training
- Hoe geef ik aanwijzingen ?
- Groepsopdrachten
- Praktijk op het veld
- Trainersgedrag
- Analyse van techniek
- Het belang van spelen
- Veiligheid/materialen
- Groepsopdrachten
- Praktijk op het veld

Basisopleiding coachen

De opleiding is bestemd voor de beginnende, nog weinig ervaring hebbende coach voor de F- t/m C teams.

Inhoud van de opleiding
- Wat is verantwoord coachen ?
- Leeftijdstypische kenmerken
- Beginsituatie: doelen stellen en afspraken maken
- Effectief communiceren
- Welke momenten en hoe, kan informatie verstrekt worden ?
- Veiligheid - Spelregels
- Enkele groepsopdrachten
- Aspecten van wedstrijd coachen
- Welke taken horen bij coachen in en rond de wedstrijd ?
- Wisselbeleid
- Komen tot een basisopstelling zestal, achttal, elftal
- Tactische vuistregels
- Systeem en tactiek
- Basisinformatie over de strafcorner aanvallend en verdedigend
- Enkele groepsopdrachten

Opleiding HT-2 jongste jeugd

De HT2 – JJ opleiding is geschikt voor (beginnende) trainers en coaches van Jongste Jeugdteams (drie - zes- en achttallen). Spelers of speelsters uit A-, B-, en 2e jaar C-Jeugd. Leden van Technische- en/of jeugdcommissie. Ouders met (enige) hockeyervaring.

Minimumleeftijd
De minimumleeftijd is 14 jaar, indien één jaar jonger dan toelating na een intakegesprek met positieve beoordeling. Om de HT-JJ opleiding te kunnen volgen is geen trainerservaring nodig. Wel is een vereiste dat de cursist training geeft aan een team en enige basiskennis van hockey bezit.

PGO-opdrachten
De cursus bevat 3 PGO-opdrachten. Deze moeten worden gedaan in samenspraak of staan onder Begeleiding van een praktijkbegeleider van de club.

Duur van cursus
Normaal is de cursus 5 avonden van 3 uur. Wij verspreiden de cursus liever over 6 avonden van 2 uur en 15 minuten. Of laten de cursus aansluiten bij de thema’s van de verenigingsmodule.